TENERYFA
Fuerteventura
GRAN CANARIA
Lanzarote

POLSKI PRZEWODNIK NA TENERYFIE, FUERTEVENTURZE, GRAN CANARII, LANZAROTE, LA GOMERZE, LA PALMIE i EL HIERRO

Zawód przewodnika turystycznego jest uregulowany w Hiszpanii od 1909 roku w różnych przepisach i normach prawnych.

Dekret ministerialny z dnia 31 stycznia 1964 r. po raz pierwszy rozróżnia przewodników turystycznych, tłumaczy i pilotów wycieczek.

Nowa Konstytucja z 1978 r. przekazała kompetencje, odpowiedzialność i ustawodawstwo w dziedzinie turystyki regionom autonomicznym.
Rząd Wysp Kanaryjskich reguluje podstawy prowadzenia tej działalności w artykule 49 ustawy 7/1995 z dnia 6 kwietnia (BOC 48/1995 z 19 kwietnia) i szczegółowo opisuje w dekrecie 59/1997 z dnia 30 kwietnia (BOC 60/1997 z 12 maja).

W kolejnym rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 1998 r. (BOC 95/1998 z 29 lipca) przedstawia wytyczne dla wdrażania odpowiednich egzaminów państwowych w celu sprawdzenia kwalifikacji, uzyskania zezwolenia i rejestracji jako przewodnik wycieczek dla danej wyspy lub wszystkich Wysp Kanaryjskich.


Ustawa 13/2007 z dnia 17 maja (BOC 104/2007 z 24 maja) w odniesieniu do transportu lądowego na Wyspach Kanaryjskich w artykule 70.2 określa, że na wszelkiego rodzaju szlakach turystycznych i wycieczkach mogą oprowadzać turystów tylko uprawnieni przewodnicy posiadający licencję.


Przepis prawny 14/2009 z dnia 30 grudnia (BOC 2/2010 z 5 styczn
ia, popr. BOC 16/2010 z 26 stycznia i BOC 121/2010 z 22 czerwca) w artykule 24.3 mówi, że wykonywanie zawodu i działalność przewodników turystycznych wymaga zezwolenia i licencji wydanej przez władze Wysp Kanaryjskich na podstawie zdania egzaminów sprawdzających wiedzę o regionie, znajomość języków obcych oraz potwierdzających wymagane kwalifikacje.

Dekret 13/2010 z dnia 11 lutego (BOC 38/2010 z 24 lutego) w artykułach 2.3 oraz 4 informuje, że każdy autoryzowany przewodnik (Guía de Turismo) musi legitymować się odpowiednim oficjalnym identyfikatorem wystawionym przez Rząd Wysp Kanaryjskich (Gobierno de Canarias), którego wzór zamieszczamy na dole.


Ostrzegamy Państwa przed korzystaniem na Wyspach Kanaryjskich z usług osób nielegalnie organizujących i realizujących wycieczki fakultatywne, nie posiadających obowiązkowej licencji przewodnickiej oraz identyfikatora. Takie osoby działające niezgodnie z prawem i na szkodę turystów podają błędne informacje w trakcie wycieczek i mają w zwyczaju przedstawiać się nieistniejącymi w turystyce tytułami: "doświadczonych przewodników", "profesjonalnych przewodników lokalnych", "znanych przewodników", "najlepszych polskich przewodników"... Przed rozpoczęciem lub w trakcie wycieczek fakultatywnych i zwiedzania macie Państwo prawo żądać od osoby jadącej jako przewodnik okazania identyfikatora, a w przypadku stwierdzenia jego braku zrezygnować z wycieczki lub domagać się 100% zwrotu wpłaconych pieniędzy.
Problemy i reklamacje dotyczące sytuacji zaistniałych na Wyspach Kanaryjskich można zgłaszać w miejscowym Inspektoracie Turystycznym.

Adres:
CONSEJERÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y SANCIONES

dla Prowincji
SANTA CRUZ DE TENERIFE obejmującej wyspy TENERYFA, LA GOMERA, LA PALMA i EL HIERRO:
Avenida de Anaga, número 35
Edificio de Servicios Múltiples I, planta 1
38071 Santa Cruz de Tenerife

dla Prowincji LAS PALMAS DE GRAN CANARIA obejmującej wyspy GRAN CANARIA, LANZAROTE i FUERTEVENTURA:
Calle León y Castillo, número 200
Edificio de Servicios Múltiples III, planta 5
35071 Las Palmas de Gran Canaria